Książki

Globalny podatek minimalny: krok w kierunku sprawiedliwości podatkowej

globalny podatek

Globalizacja gospodarki i rozwój międzynarodowych korporacji wielonarodowych doprowadziły do narastających problemów w systemach podatkowych na całym świecie.

Duże przedsiębiorstwa coraz częściej wykorzystywały luki prawne i różnice w stawkach podatkowych między krajami, by minimalizować swoje zobowiązania podatkowe, często kosztem uczciwych podatników i budżetów państw, w których faktycznie prowadzą działalność. Taka sytuacja prowadziła do narastania nierówności, erozji baz podatkowych i ograniczania możliwości rządów do inwestowania w kluczowe obszary, takie jak edukacja, ochrona zdrowia czy infrastruktura.

Globalny podatek minimalny. Skąd się wzięła ta koncepcja

Wprowadzenie globalnego podatku minimalnego jest postrzegane jako kluczowy krok w kierunku stworzenia bardziej sprawiedliwego i efektywnego systemu podatkowego na skalę międzynarodową. Nowe regulacje, które weszły w życie na początku 2024 roku w Unii Europejskiej, a także w wielu innych jurysdykcjach na całym świecie, mają na celu zapewnienie, że największe korporacje wielonarodowe płacą sprawiedliwą część swoich zysków w podatkach.

Kluczowym elementem nowych przepisów jest wprowadzenie minimalnej efektywnej stawki podatkowej na poziomie 15% dla przedsiębiorstw wielonarodowych działających na terenie Unii Europejskiej. Oznacza to, że niezależnie od tego, w jakich krajach o niższych stawkach podatkowych dana firma ulokuje swoje zyski, będzie musiała dopłacić do tej minimalnej stawki w swojej macierzystej jurysdykcji lub w krajach, w których posiada swoje filie.

15% globalnego podatku minimalnego

Takie rozwiązanie ma na celu ograniczenie praktyk unikania opodatkowania przez duże korporacje, które do tej pory mogły wykorzystywać różnice w stawkach podatkowych między krajami, by płacić znacznie niższe podatki niż lokalne firmy. Teraz, niezależnie od tego, gdzie dana spółka zarejestruje swoje zyski, będzie musiała zapłacić co najmniej 15% efektywnego podatku.

Warto podkreślić, że globalny podatek minimalny to efekt wieloletnich prac i negocjacji na forum Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz G20. Konieczność stworzenia nowych, międzynarodowych reguł opodatkowania największych korporacji była szeroko dyskutowana i popierana przez większość państw, które dostrzegały rosnące problemy związane z erozją baz podatkowych i uchylaniem się od płacenia sprawiedliwej części podatków.

Wprowadzenie globalnego podatku minimalnego to zatem ważny krok w kierunku stworzenia bardziej sprawiedliwego i efektywnego systemu podatkowego na skalę globalną. Choć nowe regulacje nie rozwiążą wszystkich problemów, to z pewnością przyczynią się do ograniczenia praktyk unikania opodatkowania przez największe korporacje i zwiększenia uczciwości całego systemu. To z kolei pozwoli rządom na pozyskanie większych wpływów podatkowych, które będą mogły przeznaczyć na kluczowe inwestycje społeczne, takie jak edukacja, ochrona zdrowia czy infrastruktura.

Globalny podatek to również wyzwania

Oczywiście, wdrożenie globalnego podatku minimalnego nie będzie pozbawione wyzwań i kontrowersji. Niektóre kraje mogą obawiać się utraty swojej atrakcyjności podatkowej dla inwestorów, a duże korporacje będą zapewne lobbować na rzecz utrzymania luk prawnych i preferencji podatkowych. Dlatego też kluczowe będzie skuteczne egzekwowanie nowych przepisów oraz stałe monitorowanie ich wpływu na funkcjonowanie międzynarodowego systemu podatkowego.

Globalny podatek minimalny (więcej informacji na jego temat można znaleźć na https://pragmago.pl/porada/globalny-podatek-minimalny-na-czym-bedzie-polegal-i-kiedy-wejdzie-w-zycie/) należy uznać za ważny i potrzebny krok w kierunku stworzenia bardziej sprawiedliwego i efektywnego systemu podatkowego na skalę globalną. Jest to rozwiązanie, które może przyczynić się do ograniczenia nierówności, wzmocnienia zaufania podatników do systemu podatkowego oraz zwiększenia możliwości rządów do inwestowania w kluczowe obszary rozwoju społeczno-gospodarczego.

Materiał zewnętrzny